Herstellen van narcistische mishandeling

Symptomen

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerkt zich door een aantal symptomen, zoals;

– Gevoelens van grootsheid en belangrijkheid met veel behoefte aan bevestiging
– Manipulerend en anderen gebruiken om zijn/ haar doel te bereiken
– Een onderontwikkeld inlevingsvermogen, zich arrogant gedragen
– Jaloersheid, wat gepaard kan gaan met woede

Narcistische mishandeling

Narcistische mishandeling is een vorm van mentale, emotionele en mogelijk fysieke mishandeling, waarbij je wordt gemanipuleerd. Hierdoor voel je je als slachtoffer onzeker, schuldig, machteloos en vermindert je gevoel van eigenwaarde. Vaak schaam je je voor de situatie en durf je niet om hulp te vragen. Dit maakt dat je als slachtoffer steeds afhankelijker wordt van de narcist waardoor je je zicht op de realiteit verliest, en je eigen identiteit.

Kinderen die slachtoffer zijn van narcisme

In elke relatie waarin sprake is van narcisme zijn de kinderen het slachtoffer. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en zullen alles in het werk stellen om hun liefde te krijgen en de harmonie te bewaren. Hiervoor moeten ze een deel van zichzelf opofferen. Als je in je opvoeding te maken hebt gehad met een narcistische ouder weet je niet meer wat gezond gedrag is. Je leven is gevormd vanuit een onstabiele basis en je identiteit is vaak onvoldoende ontwikkeld.

Wanneer de ouders besluiten te scheiden, worden de kinderen door de narcist ingezet als machtsmiddel. Ik zie om me heen hoeveel impact zulke situaties hebben op kinderen. Ze vertonen vaak diverse lichamelijke- en geestelijke klachten en gedragsproblemen. Vaak komen ze in hun adolescentie zelf weer in een narcistische relatie, omdat ze dit als voorbeeld hebben gehad. Met behulp van craniosacraaltherapie kunnen kinderen hun pijn en verdriet verwerken. Ze krijgen weer meer vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Ik ben van mening dat hoe eerder kinderen behandeld worden, hoe meer schade hen in de toekomst bespaard kan blijven.

Ook volwassenen komen er vaak pas op latere leeftijd achter dat ze een narcistische ouder hebben (gehad). In veel gevallen komen ze uit een destructieve relatie en lezen informatie over narcisme. Door deze kennis gaan ze de eigenschappen bij steeds meer mensen herkennen, waaronder hun ouder(s). Dan vallen de puzzelstukjes op hun plek. Vaak is dit een pijnlijk en langdurig proces, omdat je beseft dat je lange tijd in een illusie hebt geleefd. Het beeld dat je had van je ouders correspondeert niet met de werkelijkheid. Dan komt ook het inzicht hoe het komt dat je bent geworden wie je bent. Is dat ook wie je in wezen bent?

Slachtoffers van spiritueel narcisme

Veel mensen die getraumatiseerd zijn en op zoek zijn naar zichzelf, zoeken de antwoorden in de spirituele wereld. Je bent kwetsbaar, gevoelig, en makkelijk te beïnvloeden, een perfect slachtoffer. Je kan ‘gedwongen’ worden om je aan te sluiten bij een sekte, of worden overgehaald tot seks om negatieve energieën uit te drijven. Binnen de kerk en het boeddhisme komt er steeds meer aandacht voor deze vormen van mishandeling. Maar dit soort activiteiten kunnen ook plaatsvinden in het buurthuis of spiritueel centrum om de hoek.

Mannen die slachtoffer zijn van narcisme

Veel mensen denken dat hoofdzakelijk mannen een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben. Toch zijn ook veel mannen slachtoffer van een narcistische vrouwelijke partner. Helaas is hier nog weinig aandacht en begrip voor. Veel mannen schamen zich voor hun situatie en zoeken daardoor minder snel hulp. Daarom is er ook minder over bekend.

Werkwijze

Ik behandel, begeleid, adviseer en coach mensen die te maken hebben (gehad) met een narcist. Dit kan zijn in een vriendschap, een partnerrelatie, ouder/kind relatie, met een collega, een medestudent of een spiritueel leraar. Het is mijn missie om met mijn werkzaamheden steeds meer bekendheid te kunnen geven aan dit onderwerp, zodat veel mensen een heleboel ellende bespaard kan blijven.

Effect

In een ontspannen en veilige sfeer nodig ik je uit om telkens een stukje meer van je Zelf te ontdekken. Hierdoor wordt duidelijk wie je bent, en wat belangrijk voor je is. Je wordt krachtiger en weerbaarder, ook in het contact met de narcist. In sommige gevallen is dit contact namelijk niet te voorkomen, bijvoorbeeld wanneer jullie samen kinderen hebben. Je leert beter je grenzen aan te geven en wordt daardoor onafhankelijk en minder makkelijk beïnvloedbaar. Zo kun je weer leven met een open hart, in verbinding met jezelf en je omgeving.

Bekijk voor aanvang van de eerste afspraak de algemene voorwaarden, links onderaan de website. Je dient hiermee akkoord te gaan om een behandelovereenkomst aan te kunnen gaan.

footer-triggerpoint

Triggerpoint therapie

Lees meer

footer-trauma

Trauma opstellingen

Lees meer

footer-minfulness

Mindfulness

Lees meer

footer-narcisme

Narcisme

Lees meer

Er zijn drie elementen: Waarheid, Weigering om onrecht te begaan, en…Bereidheid om zich op te offeren.
Wie dit pad volgt is onverslaanbaar en geen slachtoffer, maar een winnaar.

Mahatma Ghandi