Motiverende gespreksvoering en NLP

Motiverende gespreksvoering is een methode die volledig gericht is op het aanwakkeren van jouw intrinsieke motivatie. Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), staat voor hoe jij de wereld om je heen waarneemt en hier vervolgens op reageert. Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuigelijke waarnemingen en het centrale zenuwstelsel. Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen betekenis te geven. Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen.

Onze gedachtepatronen zijn opgebouwd uit beelden, geluiden, gevoelens, interne dialoog, geur en smaak. We filteren alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag, of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust. Met NLP onderzoek je welke gedachtepatronen, emoties en gedrag je motiveren en tot succes leiden en welke juist niet. NLP is dus een cognitief-gedragsmatige benadering en wordt door mij nadrukkelijk binnen een fysiotherapeutische context geplaatst voor patiënten met gezondheidsproblemen.

Werkwijze

De kracht van oplossingsgericht coachen is dat men minimaal aandacht schenkt aan het probleem en de oorzaken daarvan, maar zo snel mogelijk de maximale aandacht focust op oplossingen. Ik kan je helpen om jouw innerlijke wereld van gedachten, gevoelens, beelden, vaardigheden en gedrag ten aanzien van jouw klachten te verwoorden en je inzicht te geven in je  overtuigingen. Met NLP kunnen o.a. hulpbronnen worden ingezet die je in jezelf leert vinden, aanspreken en versterken, zoals bv. doorzettingsvermogen, om tot een gewenst doel te komen. Deze hulpbronnen en herstelbevorderende factoren leer je te ankeren zodat ze op een later moment weer oproepbaar zijn.

Effect

De methode is toepasbaar voor het aanzetten tot gedragsverandering, zoals: meer bewegen en anders met je (pijn)klachten en stressoren om te gaan. Het is ondersteunend bij werkhervatting/ reintegratietrajecten en helpt ook bij het verwerken van blijvende functiebeperkingen. Als je NLP toepast, word je je bewust van je waarnemingen, gedachtepatronen en handelen, zodat je blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag teweeg kunt brengen om tot betere resultaten te komen. Dit heeft een positieve invloed op;

  • Jezelf en je relaties, zowel prive als zakelijk.
  • Effectief kunnen communiceren met anderen
  • Het optimaal inzetten van je talenten en hulpbronnen
  • Jezelf optimaal motiveren in je persoonlijke ontwikkeling
  • Het beïnvloeden van je stemmingen, gedachten en gedrag

footer-triggerpoint

Triggerpoint therapie

Lees meer

footer-trauma

Trauma opstellingen

Lees meer

footer-minfulness

Mindfulness

Lees meer

footer-narcisme

Narcisme

Lees meer

Wanneer het ego sterft, ontwaakt de ziel.

Mahatma Gandhi