Therapeutic Touch

Werkwijze

Therapeutic touch (TT) is een vorm van complementaire zorg die gebaseerd is op de gedachte dat de mens behalve uit lichaam, geest en ziel, ook uit energie bestaat en dat die energie bij klachten en ziekte uit balans is. Bij TT wordt niet de klacht behandeld, maar de verstoring in de energiestroom hersteld. Daarom kan TT heel goed aanvullend op reguliere behandelingen als fysiotherapie worden aangeboden. Bij TT wordt het energieveld rondom de cliënt in evenwicht gebracht met de handen, volgens een vaste methode. Het is een bewust gestuurd proces van energie uitwisseling met de intentie te helpen helen. De energie kan zo weer vrij en symmetrisch stromen.

Effect

Therapeutic Touch helpt cliënten te ontspannen en welbevinden en comfort te vergroten. TT is vooral effectief bij stress, onrust, pijn en angst. In de praktijk wordt TT ook veel toegepast bij slaap­problemen, jeuk en in de terminale fase (stervensbegeleiding).

Ik heb in 2009 mijn eindscriptie voor de geriatyriefysiotherapie geschreven over;
‘Het effect van TT op het onrustgedrag van dementerende ouderen’. 
Voor meer informatie zie ‘links’.



footer-triggerpoint

Triggerpoint therapie

Lees meer

footer-trauma

Trauma opstellingen

Lees meer

footer-minfulness

Mindfulness

Lees meer

footer-narcisme

Narcisme

Lees meer