Trauma opstellingen

Opstellingen op basis van Meergenerationele PsychoTraumatologie (OMPT)

Ingrijpende gebeurtenissen veroorzaken vaak gevoelens van angst, onmacht en onbegrip. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook wanneer de gebeurtenis voorbij is, spreken we van traumatisering. Trauma heeft gevolgen voor ons psychisch, emotioneel en lichamelijk functioneren. Problemen in onder andere partnerrelaties, ouder-kind relaties en in het werk kunnen in verband worden gebracht met traumatisering. Trauma heeft ook gevolgen voor volgende generaties. Kinderen ervaren via hechtingsrelaties de onverwerkte traumagevoelens van hun ouders en grootouders en raken hierin verstrikt. Hierdoor kunnen ze hun eigen identiteit verliezen. (Franz Ruppert)

Werkwijze

Deze methode kenmerkt zich door het opstellen van jouw verlangen. Je formuleert een zin die jouw  wens concreet beschrijft. OMPT integreer ik meestal in de individuele behandeling. Hierbij ben ik representant voor de woorden uit jouw verlangen. De gevoelens, emoties, gedachten en fysieke sensaties die ik daarbij ervaar, deel ik met je. Met dat gegeven werken we verder waardoor je steeds meer tot de kern komt. Elk woord in de opstelling geeft inzicht in de onderliggende dynamiek die het bereiken van jouw verlangen in de weg staat. Het is ook mogelijk om opstellingen te doen in groepsverband, waarbij verschillende mensen representant kunnen zijn voor de woorden uit jouw verlangen. Voor de representanten is dit vaak ook een zeer leerzame ervaring! De kosten voor een opstelling zijn 90 euro, als representant betaal je 20 euro. Voor meer informatie en overleg kunt u contact met mij opnemen.

Effect

Het doel van deze traumatherapie is het loslaten van overgenomen traumagevoelens van vorige generaties, het toegang vinden tot eigen persoonlijkheidsdelen die zijn afgesplitst in een trauma-situatie en de ontwikkeling van een gezonde autonomie. Met trauma opstellingen krijg je meer zicht op hetgeen wat het bereiken van jouw verlangen nog in de weg staat. Zo wordt duidelijk waar je aan kunt werken om steeds authentieker te worden.

Ik werk ook met familie opstellingen. Meer informatie hierover vind je onder het kopje craniosacraaltherapie.

footer-triggerpoint

Triggerpoint therapie

Lees meer

footer-trauma

Trauma opstellingen

Lees meer

footer-minfulness

Mindfulness

Lees meer

footer-narcisme

Narcisme

Lees meer

Als je een steen op je weg laat liggen,
struikelen je kinderen erover.

Surinaams spreekwoord