Familie Opstellingen

In elke familie doen zich gebeurtenissen voor die de familieharmonie verstoren. Als kind heb je een natuurlijke neiging om verdriet of problemen van je ouders op te willen lossen, er is zoveel dat je uit liefde voor de ander draagt. Zo neem je onbewust hun lot en verantwoordelijkheid op je, tot in je volwassen leven. Hierdoor ontstaan patronen die van generatie op generatie worden doorgegeven. Totdat duidelijk wordt dat onze karakterstructuren vaak niets anders zijn dan aangeleerd, gewenst gedrag.

Werkwijze

Veel problemen in je leven kunnen teruggevoerd worden naar het familiesysteem waar je uitkomt. Een familie-opstelling tijdens een craniosessie is waardevol wanneer er sprake is van bepaalde thema’s of patronen die zich in je leven herhalen, of zelfs in verschillende generaties voorkomen, zoals:

– Familieruzies en familiebreuken
– Conflicten op het werk, autoriteitsproblemen
– Gevoelens van schuld, schaamte, angst of verbittering
– Miskramen of arbortussen die hebben plaats gevonden
– Relatieproblemen, echtscheiding, buitenechtelijke relaties en -kinderen
– Angst om voor jezelf op te komen, grenzen te stellen en je ruimte in te nemen
– Een familiegeheim of gebeurtenis waar veel lading op zit en waar liever niet over gesproken wordt
– Wanneer iemand in de familie jong gestorven is of zelfmoord heeft gepleegd en dit geen plek kreeg.
 

Variaties

In een andere setting kan er gebruik worden gemaakt van poppetjes of vloertegels om bepaalde personen uit het familiesysteem te representeren. Het is ook mogelijk om een familie opstelling in groepsverband te doen met bovenstaande onderwerpen of gekoppeld aan een bepaald thema zoals migraine, overgangsklachten, depressie enz. Ik kan tijdens een individuele opstelling ook zelf als representant dienen. Zie voor meer informatie over trauma-opstellingen onder het kopje ‘overige behandelingen’ op deze site.

Effect

Dit werk geeft diepe inzichten in jouw plaats hier op aarde. Je wordt je bewust van patronen die zijn ontstaan in jouw gezin van herkomst. Het maakt duidelijk welke rol of positie je inneemt en helpt om de tot dan toe verborgen verbanden te zien. Wanneer dit zichtbaar is, kun je nieuwe wegen vinden om je, liefdevol, los te maken uit de verstrikkingen. Zo wordt het mogelijk om vanuit je eigen autonomie te leven, waardoor vastgelopen situaties weer kunnen gaan stromen.

footer-triggerpoint

Massage

Lees meer

footer-trauma

Opstellingen

Lees meer

footer-minfulness

Intuïtie/ (helende) energie

Lees meer

footer-narcisme

Zelfliefde en zelfzorg

Lees meer

We kunnen alleen maar voor onszelf kiezen, niet voor anderen.
Zodra we anderen voor ons laten kiezen, zeggen we het vertrouwen in ons Zelf op

Goos Geursen