Opstellingen

Opstellen van jouw verlangen

Ingrijpende gebeurtenissen veroorzaken vaak gevoelens van angst, onmacht en onbegrip. Wanneer deze gevoelens blijven bestaan, ook wanneer de gebeurtenis voorbij is, spreken we van traumatisering. Trauma heeft gevolgen voor ons psychisch, emotioneel en lichamelijk functioneren. Problemen in onder andere partnerrelaties, ouder-kind relaties en in het werk kunnen in verband worden gebracht met traumatisering. Trauma heeft ook gevolgen voor volgende generaties. Kinderen ervaren via hechtingsrelaties de onverwerkte traumagevoelens van hun ouders en grootouders en raken hierin verstrikt. Hierdoor kunnen ze hun eigen identiteit verliezen. (Franz Ruppert)

Wanneer kan een IZR proces je helpen?

IZR staat voor Interactieve Zelf Resonantie. Een IZR proces kan heel ondersteunend zijn in onderstaande situaties;

 • Moeite met keuzes maken
 • Moeite met het aangeven van grenzen en trouw blijven aan jezelf
 • Bij gevoelens van boosheid, frustratie, machteloosheid, verdriet en angst
 • Bij relatievragen
 • Issues rondom Intimiteit, seksualiteit
 • Opvoedingsvragen
 • Faalangst, examenvrees, spanning en slapeloosheid
 • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, trauma, verlieservaringen, rouw
 • Identiteitsvragen (“wie ben ik en wat wil ik, welke richting op met mijn leven?”)
 • Bij Lichamelijke klachten/ symptomen, ziekten

IZR individueel

Elke vraag of verlangen dat voor jou van belang is kan aanleiding zijn voor een IZR proces. Misschien heb je financiële zorgen, gezondheidsklachten, stress van je werk, relatieproblemen, kun je ondersteuning gebruiken bij rouwverwerking of een gebeurtenis die impact had, of wil je meer richting geven aan je leven?

Tijdens een IZR-proces krijg je meer inzicht in jezelf en ervaar je waar jouw gedrag en gevoelens door veroorzaakt worden waardoor je oude patronen en overtuigingen kunt loslaten. Het doel van een IZR-proces is dat je weer de regie krijgt over jezelf en je leven.  Individuele IZR is vooral heel waardevol wanneer je thema’s wilt onderzoeken die gevoelig liggen en waarmee je (nog) niet in een groep wilt werken en wanneer je persoonlijke aandacht wilt voor jouw proces. Je kunt mij inzetten als resonantiepersoon, maar je kunt ook zelf op die plaats gaan staan of er kunnen voorwerpen gebruikt worden zoals poppetjes, vloerankers, briefjes met een woord erop . Het is ook mogelijk om een opstelling te doen in de natuur of met behulp van creativiteit. Samen reflecteren we het proces na afloop.

IZR partner relaties

Alle thema’s binnen een partnerrelatie kunnen als vraag dienen voor een IZR proces. Of je nu meer verbinding wilt of vrijheid, tot overeenstemming wilt komen over de opvoeding van de kinderen, of   samen een verlies wilt verwerken, wilt onderzoeken of jullie relatie nog een toekomst heeft of jullie juist op een goede manier uit elkaar willen gaan: interactieve zelf-resonantie kan op een diepe laag nieuwe mogelijkheden en inzichten bieden.

Vanuit een gezamenlijk thema in je relatie, benoemen jullie alletwee je eigen verlangen. Met die vraag doe je allebei een interactief zelf resonantie (IZR) proces in het bijzijn van je partner. Daarbij kun je zowel mij als begeleider, als voorwerpen in de ruimte inzetten als resonantie figuren. Deze partner opstelling werkt bijzonder krachtig doordat jullie innerlijke patronen voor elkaar zichtbaar worden. Je kunt nadien samen met mij overleggen welke behandelmethode ondersteunend kan zijn in jullie verdere proces.

IZR ouder-kind relaties

Als ouder van jonge, opgroeiende kinderen kun je voor situaties komen te staan, waar je niet zo goed raad mee weet. Het kan zijn dat je het lastig vindt om met het gedrag van je kind om te gaan, misschien maak je je zorgen om de lichamelijke, psychische of emotionele ontwikkeling van je kind, word je zoon of dochter gepest of verlang je naar een goede omgangsregeling?

Ik plan eerst een gezamenlijk kennismakingsgesprek met de ouder(s) en het kind. Daarna zijn er verschillende opties:

 • Je kind komt een aantal keer individueel.
 • De ouder(s) komen een of meer keer en vinden samen met behulp van IZR antwoorden op vragen.
 • Jij/ Jullie komen samen met je kind. Ik werk met ieder van jullie uit het gezin, zodat jullie met behulp van IZR inzicht krijgen in jezelf en de situatie.

Op deze manier krijg je weer toegang tot je innerlijke wijsheid in relatie tot je kind.

Werkwijze

Zoals ik hierboven al beschreven heb kenmerkt deze IZR methode zich door het opstellen van jouw verlangen of vraag. Je formuleert een zin die jouw wens concreet beschrijft. Hierbij zijn mensen uit de groep, voorwerpen in de ruimte of ik representant zijn voor de woorden uit jouw verlangen. De gevoelens, emoties, gedachten en fysieke sensaties die de representant daarbij ervaart, worden met je gedeeld. Met dat gegeven werken we verder waardoor je steeds meer tot de kern komt. Elk woord in de opstelling geeft inzicht in de onderliggende dynamiek die het bereiken van jouw verlangen in de weg staat.

Het is ook heel waardevol om opstellingen te doen in groepsverband, waarbij verschillende mensen representant kunnen zijn voor de woorden uit jouw verlangen. Voor de representanten is dit vaak een zeer leerzame ervaring! Je kunt ook zelf een groep samenstellen met mensen waar je je prettig en veilig bij voelt, zoals; vrienden, collega’s, familieleden enz, Voor meer informatie en overleg over de kosten, groepsgrootte, data enzovoorts kunt u contact met mij opnemen.

Het ligt in de planning om een introductie workshop over opstellingen te organiseren. Door middel van oefeningen laat ik jullie op een laagdrempelige manier kennis maken met diverse vormen van opstellingen zoals; een familie opstelling, opstellingen met de IZR methode of een intuïtieve opstelling. Heb je hier interesse in neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Effect

Het doel van IZR is het loslaten van overgenomen traumagevoelens van vorige generaties, het toegang vinden tot eigen persoonlijkheidsdelen die zijn afgesplitst in een trauma-situatie en de ontwikkeling van een gezonde autonomie. Met IZR krijg je meer zicht op hetgeen wat het bereiken van jouw verlangen nog in de weg staat. Zo wordt duidelijk waar je aan kunt werken om steeds authentieker te worden.

Ik werk ook met Familie Opstellingen. Meer informatie hierover vind je onder het kopje CranioSacraal Therapie.

footer-triggerpoint

Massage

Lees meer

footer-trauma

Opstellingen

Lees meer

footer-minfulness

Intuïtie/ (helende) energie

Lees meer

footer-narcisme

Zelfliefde en zelfzorg

Lees meer

Als je een steen op je weg laat liggen,
struikelen je kinderen erover.

Surinaams spreekwoord